Kemalist Devrim Seti

Stok Kodu:
KD9786057707987
Sayfa Sayısı:
2274
Kapak Türü:
Karton
Kağıt Türü:
2. Hamur
%30 indirimli
1.030,00TL
720,00TL
KD9786057707987
841107
Kemalist Devrim Seti
Kemalist Devrim Seti
720.00


Kemalist Devrim - 1
Tarihsel ve Sınıfsal Karakteri

Doğu Perinçek, Bilimsel Sosyalizmin bakış açısıyla Kemalist Devrimin tarihsel ve sınıfsal anatomisini gerçekleştiriyor. Kemalist Devrim konusunda özellikle İslamcı, “sol” ve liberal çevrelerin emperyalist Batı literatüründen etkilenen yaklaşımlarını eleştiren Perinçek, Kemalist Devrim önderliğinin sınfsal karakteri konusunda bugüne kadar alışılagelen yaklaşımların dışında özgün tahliller yapıyor.
Yeni bilgilerle zenginleştirilen ve güncelleştirilen kitapta Kemalist Devrim bir tarih sorunu olmasının ötesinde günümüz Türkiye'sinin önündeki önemli sorunların çözümü açısından incelenmeye tabi tutuluyor.

Kemalist Devrim - 2
Din ve Allah

Kemalist Devrim'in din ve Allah felsefesi ilk kez bu kitapta kapsamlı olarak incelendi.
Atatürk'ün din, Allah, İslamiyet ve Hz. Muhammed konusundaki gizlenen elyazıları, Cumhuriyet Devrimi'nin ders kitapları ve resmî kaynaklar, ilk kez bu araştırmayla gün ışığına çıkarıldı.
Cumhuriyetimizin bir karşıdevrimle karanlıklara gömülmek istenen laiklik anlayışı, bütün boyutlarıyla açıklanıyor, tarihsel ve bilimsel verilerle özgün bir laiklik teorisi geliştiriliyor.
Kitap, 1995 yılında, Toplumsal Bilimler alanında Yunus Nadi Ödülü'nü kazandı.


Kemalist Devrim - 3
Altı Ok

Bu kitap, 1931 yılında CHP programına, 1937 yılında ise Anayasa'ya konan ve Türkiye devriminin programı olan Altı Ok'u tarihsel gelişimi ve pratiği içinde ele almaktadır. Kitaptan bazı konu başlıkları:
Türk Devriminin Altı Ok Programı hangi tarihsel süreçlerde filizlendi ve gelişti?
Altı Ok'un milli devrimci pratiğimizdeki yeri ve uluslararası kaynakları.
Altı Ok'un bütünlüğü ve tarihsel tutarlılığı.
Altı Ok'un dünyadaki yeri.
Ezilen dünyadaki iki devrim modeli.
Kemalist Devrim niçin yarım kaldı?
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve devrimciliğin Türk devrimindeki ve Atatürk dönemi CHP programlarındaki anlamı.
Kitabın sonunda ise iki önemli belge okura sunuluyor:
Altı Ok'un 1931'de CHP programına, 1937'de de Anayasa'ya konmasına ilişkin, Recep Peker ve Şükrü Kaya'nın resmi görüşü açıklayan konuşmaları.
Altı Ok Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarına da yanıt veren bir programdır.


Kemalist Devrim - 4
Kurtuluş Savaşında Kürt Politikası

Kemalist önderliğin 1919-1926 yıllarında Kürt sorununa ilişkin anayasal ilke ve politikaları.
Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin, Amasya Görüşmesi'nin,
Misakı Millî'nin üstündeki perde kaldırılıyor.
Makaslanmış veya değiştirilmiş belgelerin asılları bu kitapta.
Kemalist önderliğin hedef ve stratejisi, millî devlet projesi…
Türk ve Kürt tekmil milleti birleştirmek…
Kürtlerin Kurtuluş Savaşı'na katılımı…
Doğu'da bir dayanak yaratarak bütün vatanı kurtarmak…
Türkiye'yi birleştiren prensip… Ortak örgütlenme…
Ortak karar…
Ortak vatan: Misakı Millî… Atatürk'te Millî Hudutlar kavramı…
Cumhuriyet'in kurucu unsurları: Türkler ve Kürtler…
Ortak kimlik… Ortak cumhuriyet…
Şûralarla özerk idare, 1921 Anayasası'nın halkçı idare sistemi…
Kemalist hükümetin "Kürtlere Mahallî İdare" kararı…
Kurtuluş Savaşı belgelerinde ve uluslararası konferanslarda Kürtlerin hak ve hürriyetleri…
Ortak Mustafa Kemal…
Kurtuluş Savaşımızın sınanmış çözümü


Kemalist Devrim-5
Kemalizmin Felsefesi ve Kaynakları

• Kemalizm nedir; ideoloji mi, teori mi, öğreti mi yoksa bir devrimin pratiği mi?
• Kemalizmin felsefesi nedir?
• Kemalizmin varlığın ve bilginin kökeni konusundaki görüşü nedir?
• Kemalizm, toplumların gelişmesini nasıl açıklıyor?
• “Determinizm”, “pratik maddiyetçilik”, “tarihsel materyalizm”…
• Kemalizm, evrimci mi devrimci mi?
• Kemalizmin millî ve milletlerarası kaynakları nelerdir?
• Aydınlanma hareketinin, büyük Fransız Devrimi'nin, Alman materyalizmi ve devlet sosyalizminin, narodnizmin ve
Sovyet Devrimi'nin Kemalist Devrim üzerindeki etkileri nelerdir?
• Pozitivizm ve kemalizm...

Kemalist Devrim-6
Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri

Biz İstiklal Savaşı'nı hangi programla başardık?
Biz 1920 ve özellikle 1930'ların Türk mucizesini hangi programla gerçekleştirdik?
Biz bugünkü kör çıkmazlarda o büyük çıkış yolunu nasıl buluruz?
İster geçmişin başarılarını araştırınız ister geleceğin yolunu açmak için ayağa kalkınız, Türkiye yeniden Atatürk'ü keşfetme yıllarına girmiştir.
Doğu Perinçek bu kitapta 1919'dan 1938'e uzanan süreçte CHP program ve örgütlenme ilkelerinin gelişme sürecini inceliyor.
Ayrıca Atatürk önderliğinde hazırlanan CHP program ve tüzüklerinin tam metinleri…


Kemalist Devrim-7
Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu

Kemalist Devrim'in köylü felsefesi ve programı…
Cumhuriyet döneminde toprak ağalığı, aşiret ilişkileri ve şeyhlik…
Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim isyanı dersleri…
Şark raporlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçekleri…
İnönü ve Bayar raporlarının içeriği ve değerlendirmesi…
Cumhuriyet yönetimine göre Kürt meselesinin özü…
Şarkta derebeyliğe karşı sınıfsal çözüm arayışları…
CHP Programı ve Anayasa'da toprak reformu değişiklikleri…
Derebeyliğe karşı yasalar ve uygulamalar…
"Derebeylik Sistemi Böyle Yıkılır mı?"…
Küçük Amerika döneminde toprak reformu masalları…
Bölücü terörün zemini ve nedeni…
Günümüzde toprak ağalığı ve Kürt sorunu…
40 tez: Kürt sorununa ilişkin 40 saptama ve çözüm…


Kemalist Devrim-8
Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi

Doğu Perinçek bu kitabında, Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin hurafeleri ele alıyor.
Osmanlı Devleti, savaşın dışında kalabilir miydi?
Savaşa niçin ve nasıl girdik?
Almanya'yla ittifaktan kaçınabilir miydik?
Dünya Savaşı, Türkiye için bir yıkım mıydı yoksa Kemalist Devrimin başlangıcı mıydı?
Atatürk'ün savaşa ilişkin görüşleri niçin yanlış aktarılıyor?
Perinçek, Kurtuluş Savaşımızın 1914 yılında başladığını tarihsel kanıtlarıyla ortaya koyuyor; Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmasının Türk Devrimi sürecindeki yerini inceliyor ve Kemalist Devrimin başlangıç aşamasını aydınlatıyor.
Bu çalışmada tarihçilerin konuyla ilgili görüşleri tartışılıyor ve eleştiriliyor; günümüzdeki vatan savunmasını anlamak açısından önemli dersler sunuluyor.
Kitap, Atatürk'ün Bütün Eserleri başta olmak üzere Birinci Büyük Savaş konusunda yazılmış yerli-yabancı iki yüze yakın kaynak titizlikle araştırılarak kaleme alınmış.
Kaynak Yayınları, tarihçilerimize ve tarih meraklılarına Birinci Dünya Savaşı konusunda ufuk açan bir kitap sunmaktadır.


Kemalist Devrim - 1
Tarihsel ve Sınıfsal Karakteri

Doğu Perinçek, Bilimsel Sosyalizmin bakış açısıyla Kemalist Devrimin tarihsel ve sınıfsal anatomisini gerçekleştiriyor. Kemalist Devrim konusunda özellikle İslamcı, “sol” ve liberal çevrelerin emperyalist Batı literatüründen etkilenen yaklaşımlarını eleştiren Perinçek, Kemalist Devrim önderliğinin sınfsal karakteri konusunda bugüne kadar alışılagelen yaklaşımların dışında özgün tahliller yapıyor.
Yeni bilgilerle zenginleştirilen ve güncelleştirilen kitapta Kemalist Devrim bir tarih sorunu olmasının ötesinde günümüz Türkiye'sinin önündeki önemli sorunların çözümü açısından incelenmeye tabi tutuluyor.

Kemalist Devrim - 2
Din ve Allah

Kemalist Devrim'in din ve Allah felsefesi ilk kez bu kitapta kapsamlı olarak incelendi.
Atatürk'ün din, Allah, İslamiyet ve Hz. Muhammed konusundaki gizlenen elyazıları, Cumhuriyet Devrimi'nin ders kitapları ve resmî kaynaklar, ilk kez bu araştırmayla gün ışığına çıkarıldı.
Cumhuriyetimizin bir karşıdevrimle karanlıklara gömülmek istenen laiklik anlayışı, bütün boyutlarıyla açıklanıyor, tarihsel ve bilimsel verilerle özgün bir laiklik teorisi geliştiriliyor.
Kitap, 1995 yılında, Toplumsal Bilimler alanında Yunus Nadi Ödülü'nü kazandı.


Kemalist Devrim - 3
Altı Ok

Bu kitap, 1931 yılında CHP programına, 1937 yılında ise Anayasa'ya konan ve Türkiye devriminin programı olan Altı Ok'u tarihsel gelişimi ve pratiği içinde ele almaktadır. Kitaptan bazı konu başlıkları:
Türk Devriminin Altı Ok Programı hangi tarihsel süreçlerde filizlendi ve gelişti?
Altı Ok'un milli devrimci pratiğimizdeki yeri ve uluslararası kaynakları.
Altı Ok'un bütünlüğü ve tarihsel tutarlılığı.
Altı Ok'un dünyadaki yeri.
Ezilen dünyadaki iki devrim modeli.
Kemalist Devrim niçin yarım kaldı?
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve devrimciliğin Türk devrimindeki ve Atatürk dönemi CHP programlarındaki anlamı.
Kitabın sonunda ise iki önemli belge okura sunuluyor:
Altı Ok'un 1931'de CHP programına, 1937'de de Anayasa'ya konmasına ilişkin, Recep Peker ve Şükrü Kaya'nın resmi görüşü açıklayan konuşmaları.
Altı Ok Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarına da yanıt veren bir programdır.


Kemalist Devrim - 4
Kurtuluş Savaşında Kürt Politikası

Kemalist önderliğin 1919-1926 yıllarında Kürt sorununa ilişkin anayasal ilke ve politikaları.
Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin, Amasya Görüşmesi'nin,
Misakı Millî'nin üstündeki perde kaldırılıyor.
Makaslanmış veya değiştirilmiş belgelerin asılları bu kitapta.
Kemalist önderliğin hedef ve stratejisi, millî devlet projesi…
Türk ve Kürt tekmil milleti birleştirmek…
Kürtlerin Kurtuluş Savaşı'na katılımı…
Doğu'da bir dayanak yaratarak bütün vatanı kurtarmak…
Türkiye'yi birleştiren prensip… Ortak örgütlenme…
Ortak karar…
Ortak vatan: Misakı Millî… Atatürk'te Millî Hudutlar kavramı…
Cumhuriyet'in kurucu unsurları: Türkler ve Kürtler…
Ortak kimlik… Ortak cumhuriyet…
Şûralarla özerk idare, 1921 Anayasası'nın halkçı idare sistemi…
Kemalist hükümetin "Kürtlere Mahallî İdare" kararı…
Kurtuluş Savaşı belgelerinde ve uluslararası konferanslarda Kürtlerin hak ve hürriyetleri…
Ortak Mustafa Kemal…
Kurtuluş Savaşımızın sınanmış çözümü


Kemalist Devrim-5
Kemalizmin Felsefesi ve Kaynakları

• Kemalizm nedir; ideoloji mi, teori mi, öğreti mi yoksa bir devrimin pratiği mi?
• Kemalizmin felsefesi nedir?
• Kemalizmin varlığın ve bilginin kökeni konusundaki görüşü nedir?
• Kemalizm, toplumların gelişmesini nasıl açıklıyor?
• “Determinizm”, “pratik maddiyetçilik”, “tarihsel materyalizm”…
• Kemalizm, evrimci mi devrimci mi?
• Kemalizmin millî ve milletlerarası kaynakları nelerdir?
• Aydınlanma hareketinin, büyük Fransız Devrimi'nin, Alman materyalizmi ve devlet sosyalizminin, narodnizmin ve
Sovyet Devrimi'nin Kemalist Devrim üzerindeki etkileri nelerdir?
• Pozitivizm ve kemalizm...

Kemalist Devrim-6
Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri

Biz İstiklal Savaşı'nı hangi programla başardık?
Biz 1920 ve özellikle 1930'ların Türk mucizesini hangi programla gerçekleştirdik?
Biz bugünkü kör çıkmazlarda o büyük çıkış yolunu nasıl buluruz?
İster geçmişin başarılarını araştırınız ister geleceğin yolunu açmak için ayağa kalkınız, Türkiye yeniden Atatürk'ü keşfetme yıllarına girmiştir.
Doğu Perinçek bu kitapta 1919'dan 1938'e uzanan süreçte CHP program ve örgütlenme ilkelerinin gelişme sürecini inceliyor.
Ayrıca Atatürk önderliğinde hazırlanan CHP program ve tüzüklerinin tam metinleri…


Kemalist Devrim-7
Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu

Kemalist Devrim'in köylü felsefesi ve programı…
Cumhuriyet döneminde toprak ağalığı, aşiret ilişkileri ve şeyhlik…
Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim isyanı dersleri…
Şark raporlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçekleri…
İnönü ve Bayar raporlarının içeriği ve değerlendirmesi…
Cumhuriyet yönetimine göre Kürt meselesinin özü…
Şarkta derebeyliğe karşı sınıfsal çözüm arayışları…
CHP Programı ve Anayasa'da toprak reformu değişiklikleri…
Derebeyliğe karşı yasalar ve uygulamalar…
"Derebeylik Sistemi Böyle Yıkılır mı?"…
Küçük Amerika döneminde toprak reformu masalları…
Bölücü terörün zemini ve nedeni…
Günümüzde toprak ağalığı ve Kürt sorunu…
40 tez: Kürt sorununa ilişkin 40 saptama ve çözüm…


Kemalist Devrim-8
Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi

Doğu Perinçek bu kitabında, Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin hurafeleri ele alıyor.
Osmanlı Devleti, savaşın dışında kalabilir miydi?
Savaşa niçin ve nasıl girdik?
Almanya'yla ittifaktan kaçınabilir miydik?
Dünya Savaşı, Türkiye için bir yıkım mıydı yoksa Kemalist Devrimin başlangıcı mıydı?
Atatürk'ün savaşa ilişkin görüşleri niçin yanlış aktarılıyor?
Perinçek, Kurtuluş Savaşımızın 1914 yılında başladığını tarihsel kanıtlarıyla ortaya koyuyor; Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmasının Türk Devrimi sürecindeki yerini inceliyor ve Kemalist Devrimin başlangıç aşamasını aydınlatıyor.
Bu çalışmada tarihçilerin konuyla ilgili görüşleri tartışılıyor ve eleştiriliyor; günümüzdeki vatan savunmasını anlamak açısından önemli dersler sunuluyor.
Kitap, Atatürk'ün Bütün Eserleri başta olmak üzere Birinci Büyük Savaş konusunda yazılmış yerli-yabancı iki yüze yakın kaynak titizlikle araştırılarak kaleme alınmış.
Kaynak Yayınları, tarihçilerimize ve tarih meraklılarına Birinci Dünya Savaşı konusunda ufuk açan bir kitap sunmaktadır.

Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 720,00    720,00   
2 374,40    748,80   
3 254,40    763,20   
6 129,60    777,60   
9 88,00    792,00   
Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 720,00    720,00   
2 374,40    748,80   
3 254,40    763,20   
6 129,60    777,60   
9 88,00    792,00   
Tüm Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 720,00    720,00   
2 -    -   
3 252,00    756,00   
6 133,20    799,20   
9 92,00    828,00   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat